پروژه ۱۰۰۰ واحدی غدیر

محل پروژه: شهر جدید سهند – تبریز
کارفرما: شرکت سامان سازه کوثران
تناژ: ۹۰۰ تن، پیچ و مهره