پروژه اسکلت مسکونی

پروژه اسکلت مسکونی

آدرس: خیابان مقدس اردبیلی، خیابان ب، کوچه هشتم، پلاک ۱

کارفرما: جناب آقای بهشتی

تناژ: ۲۰۰ تن