سالن تولید مبلمان اداری نیلپر

پروژه سالن تولید مبلمان اداری نیلپر
محل پروژه: شهرک صنعتی پرند
کارفرما: شرکت نیلپر
تناژ: ۳۰۰ تن – پیچ و مهره