پروژه اسکلت مسکونی

پروژه اسکلت مسکونی
محل پروژه: تهرانپارس – خیابان رشید – کوچه۱۵۲ غربی – پلاک ۱۱۳
کارفرما: عرفانی – محرابی