پروژه اسکلت مسکونی

محل پروژه: شهر جدید هشتگرد
کارفرما: سامان سازه کوثران
تناژ: ۳۵۰ تن – پیچ و مهره