پروژه اسکلت مسکونی

محل پروژه: سعادت آباد، بلوار دریا، توحید چهارم، روبروی آتش نشانی
کارفرما: آقای مهندس موسوی
تناژ: ۳۴۰ تن