پروژه اسکلت تجاری

محل پروژه: نیاوران، میدان باهنر، بعد از کوچه عبدالهی
کارفرما: جناب آقای ابراهیمی
تناژ: ۶۵ تن