سالن انبار کالاهای بازرگانی

طراحی، تولید و اجرای سالن انبار کالاهای بازرگانیمحل پروژه: ۶۰ متری شورآباد

 

کارفرما: شرکت ساختمانی اطلس

متراژ: ۳۰۰۰ متر مربع